آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۰ام تیر ۱۳۹۷


آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان


آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان

نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در نیمه اول مهر ماه نود و هفت برگزار خواهد نمود،

کد خبر:
۹۷۰۴۱۰۰۱۱

تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۰ تیر ۹۷ – ۲:۰۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان،نظر به این که هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در نیمه اول مهر ماه نود و هفت برگزار خواهد نمود،

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان

آگهی دعوت از نامزد های عضویت  در هیأت مدیره  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

( زمان و مکانهای دقیق انتخابات، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید) لذا بدین وسیله از تمامی علاقه مندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال بکار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده یازده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده پنجاه ونه آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقه مندان به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت بعمل می آورد با در دست داشتن :
۱) اصل و کپی مصدق پروانه معتبر اشتغال بکار مهندسی در پایه یک رشته های اصلی ۷ گانه با دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از زمان صدور پروانه پایه ۱
۲) اصل و کپی مصدق کارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان
۳) اصل و کپی مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی)
۴) اصل و کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه
۵)اصل و کپی مصدق کارت ملی
۶) شش قطعه عکس ۴*۳
۷) کپی مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان، اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع جدول بخش نامه منافع متعارض ابلاغی وزارت راه و شهرسازی
۸) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
۹) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تأیید هیأت اجرائی و دستگاه نظارت استان از تاریخ ششم تیر ماه نود و هفت الی بیستم تیر ماه نود و هفت به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در خرم آباد – بلوار ۶۰ متری اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان طبقه ۲ مراجعه و ثبت نام فرمایند .

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیأت مدیره سازمان

قابل ذکر است، مدت فوق بهیچ وجه قابل تمدید نمیباشد و به درخواستهای ناقص یا درخواستهایی که بعد از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که نامزد عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم نبوده یا دارای مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروههایی است که اعضای آن کم تر از هفت نفر موضوع تبصره یک ماده شصت و یک میباشد، ترتیب اثر داده نمیشود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان باشند .
هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان لرستان

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی