آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷

مهندس برق و مکانیک با پروانه، طراحی و نظارت جهت کسب، پروانه حقوق بامزایای بالا نیازمندیم

کد خبر:
۹۷۰۴۲۰۰۱۱

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ – ۲:۰۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،مهندس برق و مکانیک با پروانه، طراحی و نظارت جهت کسب، پروانه حقوق بامزایای بالا نیازمندیم

استخدام مهندس برق و مکانیک با پروانه، طراحی و نظارت

استخدام مهندس برق و مکانیک با پروانه، طراحی و نظارت