آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۹ام شهریور ۱۳۹۷


استخدام کارشناس برق الکترونیک آقا در شرکت نرم افزاری آناد


استخدامی

شرکت نرم افزاری آناد به کارشناس برق – الکترونیک آقا با توانایی نصب، تعمیر، آموزش سیستم الکترونیکی  و اعزام به ماموریت در تهراننیازمند است.

کد خبر:
۹۷۰۶۱۹۰۰۵

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷ – ۱۱:۵۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی  کشور،شرکت نرم افزاری آناد به کارشناس برق – الکترونیک آقا با توانایی نصب، تعمیر، آموزش سیستم الکترونیکی  و اعزام به ماموریت در تهراننیازمند است.

استخدام کارشناس برق الکترونیک آقا در شرکت نرم افزاری آناد

استخدام کارشناس برق الکترونیک آقا در شرکت نرم افزاری آناد

استخدام کارشناس برق – الکترونیک آقا در شرکت  نرم افزاری آناد

استخدام کارشناس برق الکترونیک آقا در شرکت نرم افزاری آناد

منبع : ایران استخدام

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی