آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۱ام دی ۱۳۹۷

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

نوشته اهم مصوبات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نیمه اول دی ماه نود و هفت اولین بار در آقای مهندس | مرجع اخبار نظام مهندسی کشور پدیدار شد.