آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۱ام تیر ۱۳۹۷


برگزاری مجمع عمومي بطور عادي نوبت دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان


برگزاری مجمع عمومي بطور عادي نوبت دوم سازمان

مجمع عمومي بطور عادي (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي عصر يك شنبه هفدهم تير ماه امسال با شركت جمع كثيري از اعضاي سازمان در دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گردید.

کد خبر:
۹۷۰۴۲۰۰۰۴

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ – ۹:۳۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی،مجمع عمومي بطور عادي (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي عصر يك شنبه هفدهم تير ماه امسال با شركت جمع كثيري از اعضاي سازمان در دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گردید.

برگزاری مجمع عمومي بطور عادي نوبت دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

برگزاری مجمع عمومي بطور عادي نوبت دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

مجمع عمومي بطور عادي  (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي برگزار گردید

در اين مجمع بعد از تلاوت قرآن كريم و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تعيين هيئت رئيسه سني و هيئت رئيسه اصلي به شرح محمد حسين شركا (ریاست)، رضا ايراني (منشي)، حبيبي خراساني و محجوب بعنوان ناظر مجمع انتخاب گردیدند.
در اين نشست، حسين كامران ديسفاني – ریاست سازمان گزارشي از روند اجرائي و فعاليتهاي ۱ سال گذشته سازمان را ارائه کرد.
رئیس ساطمان استان، موضوعاتي هم چون سامانه ثبت اثر انگشت، قرارداد بيمه تامين اجتماعي اعضاي سازمان، اجراي فرايند جديد ارجاع كار، الكترونيكي شدن سازمان، تكريم ارباب رجوع، روان سازي فرآيند هاي اجرايي، خريد ۳ قطعه زمين حول باغ ارغوان، انتخاب عامل چهار براي ساخت ساختمان جديد سازمان در حاشيه بلوار خيام، راه اندازي آموزش مجازي در دانشگاه ها، پي گيري سند زمين اديب، انتخابات هيئت رئيسه نمايندگيهاي سازمان نظام مهندسي در بیست و دو شهرستان استان، اقدامات شفاف سازي دوره هاي آموزشي در دانشگاه ها، انتخاب يك شركت حقوقي براي مطالبات چكهاي وصول نشده سازمان و … را از جمله عملكرد هيئت مديره سازمان در طي ۱ سال گذشته دانست.
در ادامه، بهروز پيراسته (دبير سازمان) گزارش خلاصه اي را از مصوبات و فعاليتهاي سازمان را ارائه کرد.

برگزاری مجمع عمومي بطور عادي نوبت دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

در اين جلسه، تراز سال نودو پنج توسط مسعود شهركي مدير مالي سازمان ارائه شد و سپس علي رضا باغبان زاده – نماينده هيئت بازرسان، گزارشي از فعاليتها و پيگيريهاي انجام شده بازرسان را عنوان كرد.
در ادامه ، بودجه پيشنهادي سال نود و هفت سازمان توسط رضا بشير (خزانه دار) ارائه شد.
قابل ذكر است؛ در طول برگزاري مجمع عمومي اعضاي محترم سازمان ديدگاهها و نقطه نظرات خود را عنوان نمودند.
در خاتمه نشست، در مورد بودجه سال نود و هفت سازمان، با دریافت اكثريت آرا تصويب و تراز مالي سال نود و پنج سازمان تصويب نشد و به مجمع عمومي بعدي موكول شد.
منبع : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری  pdf