آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۸ام تیر ۱۳۹۷

۱- فرودگاه چانگی سنگاپور

۲- فرودگاه بین المللی اینجئون

۳- فرودگاه بین المللی هاندا توکیو


۴- فرودگاه بین المللی هنگ کنگ

 

۵- فرودگاه بین المللی حمد

 

 

۶- فرودگاه مونیخ

 

۷- فرودگاه بین المللی چوبو سنترایر

 

 

۸- فرودگاه هیثرو لندن

 

۹- فرودگاه زوریخ

 

 

۱۰ – فرودگاه فرانکفورت