آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۱ام تیر ۱۳۹۷


بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد


مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بیان داشت:

حامد مانی فر  با اشاره به لزوم بکارگیری HSE در صنعت ساختمان برای افزایش سطح ایمنی ساخت و ساز در کشور ادامه داد: بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد.

کد خبر:
۹۷۰۴۱۱۰۱۵

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ – ۷:۲۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد مانی فر  با اشاره به لزوم بکارگیری HSE در صنعت ساختمان برای افزایش سطح ایمنی ساخت و ساز در کشور ادامه داد: بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد.

بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد

بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد

بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه  را پایین می آورد

وی در دیدار با محمود اسعد سامانی، مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی ضمن تاکید بر لزوم توجه به موضوع HSE در صنعت ساختمان ادامه داد: فرآیند اجرایی جشنواره نشان تعالی HSE که سال پیش انجام شد، کار خیلی دشواری بود و این امر خود نشان از ضعف بزرگ بحث ایمنی در صنعت ساختمان است.
مانی فر گفت: برای برگزاری این جشنواره با تمامی ادارات کل وزارت راه و شهرسازی در استانها مکاتبه گردید و در این مکاتبات با ضمن تشریح لزوم توجه به HSE در کارگاههای ساختمانی، در خواست شد تا از طریق پیمانکاران خود در استانها وارد این بحث مهم گردند.
وی در ادامه به چگونگی انتخاب ارزیابان نشان تعالی HSE نیز اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته برای برگزاری جشنواره نشان تعالی HSE انتخاب و آموزش ارزیابان بود. از طریق فراخوان به ادارات کل استانی وزارت راه و شهرسازی، حدود هزار نفر شناسایی و تحت آموزشهای لازم قرار گرفتند که بعد از برگزاری آزمون حدود پانصد نفر که حدنصاب لازم را کسب کرده بودند برای امر ارزیابی کارگاهها انتخاب گردیدند .
در ادامه مانی فر ضمن تاکید بر مشارکت سازمان بیمه در موضوع HSE تصریح کرد: مشارکت صنعت بیمه کشور در امرHSE میتواند بصورت مستقیم به نفع سازمانهای بیمه باشد زیرا میزان ریسک و خطر پذیری را کاهش خواهد داد.
وی در ادامه به لزوم حضور سازمان بیمه در صنعت ساختمان کشور اشاره کرد و عنوان داشت: باید صنعت ساختمان با بیمه پیوند بخورد زیرا اگر این ارتباط وجود نداشته باشد پای صنعت ساختمان کشور در تامین حقوق شهروندان و بهره برداران خواهد لنگید و از طرف دیگر میزان خطرپذیری و ریسک برای شرکتهای بیمه نیز بالاتر خواهد رفت.

بکار گیری HSE ریسک صنعت بیمه را پایین می آورد

هم چنین محمود اسعد سامانی _ مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی در این دیدار ادامه داد: در این که نشان تعالیHSE اقدام و کار ارزشمندی از طرف دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان است تردیدی وجود ندارد. ما برای مشارکت در این کار استقبال خواهیم کرد. لازم است تا دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مدلی را برای چگونگی مشارکت سازمان بیمه پیشنهاد دهد تا از آن طریق زمینه های کار فراهم شود.
لازم به ذکر است در خاتمه این جلسه مقرر گردید جلسات توجیهی برای مدیران شرکتهای بیمه برگزار و طرح نشان تعالی برای آنها توضیح داده شود.

منبع : وزارت راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی نقشه برداری