آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۳ام آبان ۱۳۹۷


تغییر انگاره در نظام مهندسی و کنترل ساختمان


تغییر انگاره

«نظام مهندسی و کنترل ساختمان» براساس ماده ۱ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل ‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت نیل به اهداف منظور در قانون، گرداوری و به اجرا گذاشته می‌ شود و براساس ماده سوم قانون «سازمان نظام مهندسی ساختمان» سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که برای تامین مشارکت هرچه وسیع ‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون متناسب با شرح وظایف، شکل گرفته است. از این‌رو «سازمان نظام مهندسی ساختمان» نه همه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که بخشی از آن است.

کد خبر:
۹۷۰۸۲۲۰۱۱

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷ – ۳:۳۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،«نظام مهندسی و کنترل ساختمان» براساس ماده ۱ «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل ‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است که در جهت نیل به اهداف منظور در قانون، گرداوری و به اجرا گذاشته می‌ شود و براساس ماده سوم قانون «سازمان نظام مهندسی ساختمان» سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که برای تامین مشارکت هرچه وسیع ‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون متناسب با شرح وظایف، شکل گرفته است. از این‌رو «سازمان نظام مهندسی ساختمان» نه همه «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که بخشی از آن است.

تغییر انگاره در نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تغییر انگاره در نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تغییر انگاره در «نظام مهندسی و  کنترل ساختمان»

وزارت راه و شهرسازی براساس مواد چهار، بیست و شش، سی و سه و سی و پنج قانون مذکور در تعیین صلاحیت مهندسان و کاردانهای فنی ساختمان، بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و ارائه توصیه‌ های لازم، گرداوری ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات مسوول است و شهرداری طبق ماده سی و چهار مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می‌ شود. «سازمان نظام کاردانی ساختمان» طبق ماده بیست و هشت انتظام امور کاردان‌ های فنی را که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه هستند بعهده دارد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی براساس ماده چهار در امر احراز صلاحیت نیروهای کارگری مسوول است. طبق تبصره ۱ ماده سی و چهار نیز همکاری و هماهنگی وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد تعریف شده است. مجموعه دستگاه‌ های دولتی و سازمان ‌های تخصصی در کنار سازمان نظام مهندسی ساختمان، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» را تشکیل می ‌دهند.
«سازمان نظام مهندسی ساختمان» براساس ماده پانزده قانون در نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای و تشویق فعالیت ‌های ارزشمند مهندسان عضو و تعقیب متخلفان از ایشان نقش محوری داشته و در مواردی هم چون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه ‌دهندگان خدمات مهندسی و همچنین کنترل ساختمان «کمک» و «همکار» مراجع دیگر از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری شناخته می‌ شود. بر این اساس سازمان مذکور تنها در انتظام و سامان امور مهندسان در «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دارای وظیفه است. ولی دلیل این که این سازمان توسط بخشی از جامعه مهندسی، سازمان ‌های مسوول مرتبط همچون شهرداری و عموم مردم به‌ عنوان ساختار فیزیکی «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» و تشکیلات اجرایی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» انگاشته می ‌شود و مورد انتظار است تا تمامی اهداف قانون در تامین کیفیت ساختمان را برآورد، در ۲ عامل نهفته است. عامل اصلی و نخست، آیین‌نامه ‌ها و شیوه‌نامه‌ هایی است که وزارت راه و شهرسازی به‌ عنوان متولی بخش ساختمان در کشور و گرداوری کننده ضوابط، در سال‌ های پس از تصویب قانون در سال هفتاد و چهار ابلاغ کرده است. این ضوابط به نحوی است که بر مسوولیت‌ ها و وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان افزوده است (از آن جمله است آیین ‌نامه اجرایی ماده سی وسه مصوب سال هشتاد و سه) و سایر ارکان نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله سازمان نظام کاردانی ساختمان و انجمن ‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی این عرصه را از نظر انداخته است.

تغییر انگاره در نظام مهندسی و کنترل ساختمان

عامل دیگر این انگاره اشتباه از سازمان نظام مهندسی ساختمان، نحوه اداره سازمان مذکور توسط هیات‌ مدیره این سازمان است به نحوی که مدیریت و برنامه ‌ریزی در این سازمان به جهت ارتقای جایگاه و افزایش نقش آن در امور اجرایی ساخت‌ و ‌ساز بوده است و نه تحقق اهداف و ماموریت‌های قانونی در انتظام امور حرفه‌ای اعضا. بی تردید عامل اصلی بهبود وضعیت «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در تحقق اهداف و تامین کیفیت ساختمان‌ ها متناسب با پیشرفت علوم و فناوری و انتظارات ذینفعان، در تغییر دیدگاه و رویه وزارت راه و شهرسازی و اصلاح مقررات در جهت مناسب‌سازی مسوولیت ‌ها و تعیین وظایف متناسب با کارکرد و ظرفیت تمامی عناصر و عوامل موجود در این نظام نهفته است و البته نظارت درست و دقیق بر عملکرد سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان تا از اهداف مقرره در ماده پانزده قانون انحراف و کم‌کاری صورت نپذیرد.

منبع : اکو فارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی طراحی برق