آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۷ام تیر ۱۳۹۷


خطاب به روسای شورای انتظامی استان ها


حامد مظاهریان

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، طی ابلاغیه به روسای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور، خواستار تعیین تکلیف فوری پرونده های باز داوطلبین عضویت در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی تا قبل از اعلام اسامی داوطلبان شد.

کد خبر:
۹۷۰۴۲۵۰۰۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ – ۶:۲۰ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، طی ابلاغیه به روسای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور، خواستار تعیین تکلیف فوری پرونده های باز داوطلبین عضویت در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی تا قبل از اعلام اسامی داوطلبان شد.

خطاب به روسای شورای انتظامی  استان ها

بسمه تعالی
ریاست محترم شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)
ریاست محترم شورای انتظامی هم عرض استان ها (هر دو شورا)
با احترام،
نظر به اینکه فرایند انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در جریان است ور در این راستا ضرورت عاجل دارد وضعیت آن دسته از داوطلبان عضویت در هیات مدیره که در شورای انتظامی (اعم از استان، هم عرض یا کشور) دارای پرونده می باشند، به فوریت تعیین گردد، لذا لازم است
آن شورا با اختصاص وقت کافی و در صورت لزوم جلسات فوق العاده، در این راستا اقدام و رای خود را صادر فرمایند. بدیهی است با توجه به اینکه محکومیت و سلب شرایط عضویت در هیات مدیره ها پس از انتخاب شدن اشخاص دارای پرونده جاری، در روند اداره سازمان های استان خلل جدی فراهم می آورد و موجب خدشه دار شدن شئون مهندسی و آراء مهندسان عضو سازمان های استان می گردد، لذا عدم اقدام مطابق مفاد این نامه برای اعضای شورای انتظامی ذیربط نیز تخلف محسوب می شود.

خطاب به روسای شورای انتظامی استان ها

ضمنا ضروری است شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) نیز به عنوان مرجع تجدید نظر به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که داد نامه قطعی پرونده های تحت رسیدگی تجدید نظر نیز قبل از زمان اعلام اسامی داوطلبان صادر و ابلاغ گردد. قبلا از حسن توجه و دقت کلیه اعضای محترم شورای انتظامی قدردانی می نماید.
حامد مظاهریان
معاون وزیر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

خطاب به روسای شورای انتظامی استان ها

خطاب به روسای شورای انتظامی استان ها

انتخابات نظام مهندسی تهران ساختمان