آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۱ام شهریور ۱۳۹۷

مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري در واکنش به خبر منتشر شده در خصوص هشدار اداره هوانوردي فدرال آمريکا مبني بر عدم عبور هواپيماها از آسمان ايران گفت: نوتامي که ظرف روزهاي اخير توسط رسانه هاي خارجي منتشر و بزرگنمايي شده است مربوطه به سال ۲۰۱۷ بوده و سازمان هواپيمايي کشوري آمريکا نيز تاکنون در خصوص تمديد آن اطلاعيه اي صادر نکرده است.
رضا جعفرزاده با تاكيد بر اينكه رسانه ها موضوع را جدي نگيرند، اظهارداشت: تعامل حداكثري بين بخش هاي لشكري و كشوري در خصوص عبور ايمن پرواز هواپيماهاي كشورهاي متعاهد از آسمان ايران غيرقابل انكار است و اين نوتام و اطلاعيه صرفا يك توصيه داخلي بوده و اين چنين اطلاعيه هاي هوانوردي براي فضاي ديگر كشورها نيز توسط آمريكا صادر شده است.

وي افزود: انتخاب عبور از آسمان كشورها، تابع چند فاكتور از جمله كاهش آلايندگي زيست محيطي جهت مصرف سوخت كمتر و ديگري صرفه و صلاح اقتصادي و امن بودن و سرويس دهي كه موجب جلب رضايت پروازهاي عبوري است و ايران جامع همه اين خصوصيات است.

جعفرزاده تصريح كرد: موضوع ناامني و بزرگنمايي رسانه هاي غربي عملا خدشه اي به باور پروازهاي عبوري و استفاده كنندگان از فضاي ايران نخواهد داشت و بهتر است رسانه هاي خارجي التهاب آفريني نكنند و رسانه هاي داخلي نيز موضوع را جدي نگيرند.