آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۲ام شهریور ۱۳۹۷


راهنمای مدیریت پروژه های ساختمانی


۲۸۸۷

 راهنمای مدیریت پروژه های ساختمانی

 

نویسنده: محمد هادی صیرفی/ رضا آتش فراز

 

کتاب حاضر به دنبال آن است تا براساس تجربیات کسب ‌شده و بهترین عملکردهای به‌دست‌آمده از اجرای یک پروژه ساختمانی، الگویی را برای طراحی و پیاده‌ سازی نظام مدیریت پروژه‌های ساختمانی ارائه نماید.