آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۱ام تیر ۱۳۹۷

شکستن ارابه اصلى بوئینگ۷۷۷شرکت هواپيمايى کره جنوبی

?شکستن ارابه اصلى بوئینگ۷۷۷شرکت هواپيمايى کره جنوبی(air korea) در فرودگاه ناريتا ژاپن/ این پرواز با۳۱۹مسافر و۱۶خدمه از سئول به توکیو به پرواز در آمده بود.