آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۷ام تیر ۱۳۹۷


صدور تفکرات تعاونیها


مدیر کل تعاون مازندران

مدیر کل تعاون مازندران با عنوان این که حوزه صنعت مهندسی در حوزه اشتغال هم نقش تاثیرگذاری دارد، گفت: نقش نظام مهندسی در حوزه شهر و روستاها نقش قابل توجهی است و ما باید بجایی برسیم که در مورد مهندسی کم ترین مشکلات را داشته باشیم و از کشورهای دیگر عقب نیفتیم.

کد خبر:
۹۷۰۴۲۷۰۱۲

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ – ۲:۳۴ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،مدیر کل تعاون مازندران با عنوان این که حوزه صنعت مهندسی در حوزه اشتغال هم نقش تاثیرگذاری دارد، گفت: نقش نظام مهندسی در حوزه شهر و روستاها نقش قابل توجهی است و ما باید بجایی برسیم که در مورد مهندسی کم ترین مشکلات را داشته باشیم و از کشورهای دیگر عقب نیفتیم.

صدور تفکرات تعاونیها

صدور تفکرات تعاونیها

تفکرات تعاونی ها  صادر  می گردد

گردهمایی بین المللی توسعه و مهندسی ساخت با حضور مهندسان و کارشناسان حوزه مسکن در بابلسر شروع بکار کرد.
کامران اصغری _ مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی مازندران صبح ۴ شنبه در گردهمایی بین المللی توسعه و مهندسی ساخت، گفت: دستگاه های اجرایی نقش مهمی در اجرای این رویداد بین المللی دارند.
اصغری با عنوان این که قشری که عضو گروه مهندسی هستند جوان هستند و دانش آن ها به روز است، ادامه داد: ما نیاز به تکنولوژی جدید داریم و باید هم سطح با سایر کشورها حرکت کنیم. ما در استان مازندران از لحاظ اقلیمی و موقعیت جغرافیایی متفاوت از سایر استان ها  در کشور هستیم و در صنعت ساختمان تولیداتی داریم که به کشورهای دیگر صادر میکنیم.
وی با عنوان این که تمام تلاش ما توجه به کیفیت مصالح ساختمانی در حوزه صنعت باشد: افزود: در این گردهمایی به کیفیت محصولات و خدمات بیش تر پرداخته شود.
اصغری با عنوان این که حوزه صنعت مهندسی در حوزه اشتغال هم نقش تاثیرگذاری دارد، اظهار داشت: نقش نظام مهندسی در حوزه شهر و روستاها نقش قابل توجهی است و ما باید بجایی برسیم که در مورد مهندسی کم ترین مشکلات را داشته باشیم و از کشورهای دیگر عقب نیفتیم.
مدیرکل تعاون مازندران یاد آور شد: مهندسی ساخت باید به روز باشد و از حالت سنتی خارج گردد و حتی در بحث کشاورزی باید تکنولوژی روز استفاده شود تا بیش ترین محصولات و کم ترین ضایعات را داشته باشیم.
اصغری، رشد اقتصادی هر حوزه را بسته به شاغلان آن حوزه دانست و گفت: در هر حوزه ای برای پیشرفت و توسعه باید به کیفیت و خدمات دهی مطلوب توجه گردد.
وی، نقش مهندسان را در حوزه سازندگی مهم دانست و افزود: نقش ایمنی در ساخت و توسعه بسیار دارای اهمیت است.
این مسئول با اشاره به این که مهندسان استان مازندران در حوزه ساخت بسیار موفق عمل کردند، ادامه داد: در بحث اشتغال اگر دولت به ساختمان توجه میکند و در بحث توسعه فضاهای فرسوده تلاش میکند به این منظور است تا ساخت و ساز را به روز کند و تسهیلاتی تخصیص یابد تا به ترمیم و بازسازی بافتهای فرسوده بپردازیم.
وی با عنوان این که ساختمانها با ایمنی و طراحی خوبی احداث گردند، گفت: در این گردهمایی افراد تجربیات، دانش و یافته های خود را به اشتراک میگذارند تا به نتیجه دلخواه دست یابند. برای این که بتوانیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم باید از خروجی و جمع بندی این گردهمایی بخوبی استفاده کنیم.

منبع : تعاون

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(طراحي)