آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۸ام تیر ۱۳۹۷


ضرورت یکپارچه سازی پروژه های دولتی و غیر دولتی مهندسی


در کمیسیون فنی اجرایی نظام مهندسی عنوان گردید

«محمد علی لطف الهی» عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی و ریاست کمیسیون نظام فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: در ابتدای نشست گزارشی از عملکرد کمیسیون فنی اجرایی نظام مهندسی ارائه گردید. سپس همکاران در نشست پیشنهادات خود را برای شعارهای این کمیسیون که قرار است در اجلاس بیست و یکم مطرح گردد؛ ارائه کردند و به جمع بندی نهایی رسیدیم.

کد خبر:
۹۷۰۴۱۶۰۰۸

تاریخ انتشار: شنبه ۱۶ تیر ۹۷ – ۶:۱۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،«محمد علی لطف الهی» عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی و ریاست کمیسیون نظام فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور بیان کرد: در ابتدای نشست گزارشی از عملکرد کمیسیون فنی اجرایی نظام مهندسی ارائه گردید. سپس همکاران در نشست پیشنهادات خود را برای شعارهای این کمیسیون که قرار است در اجلاس بیست و یکم مطرح گردد؛ ارائه کردند و به جمع بندی نهایی رسیدیم.

ضرورت یکپارچه سازی پروژه های دولتی و غیر دولتی مهندسی

ضرورت یکپارچه سازی پروژه های دولتی و غیر دولتی مهندسی

ضرورت یکپارچه سازی پروژه های دولتی و غیر  دولتی مهندسی

وی گفت: از دیگر مباحث اصلی عنوان گردیده در این نشست که در گذشته هم بعنوان اهداف اصلی کمیسیون فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور عنوان گردیده بود، یکپارچه سازی در سطح کشور در زمینه پروژه های دولتی و غیر دولتی بود. سیستم اجرایی پروژه های دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی گرداوری شده و عملکرد قابل قبولی داشته است و کماکان نیز مرتب پیگیری و ارزیابی می گردد. هم چنین سیستم نظام فنی و اجرایی برای پروژه ها و پیمانکارانی که با دولت کار میکنند بصورت مرتب تنظیم و به روز می گردند. ولی فاصله بین پروژه های مردم ساز که توسط سازمان نظام مهندسی مدیریت می گردند با عملکرد وزارتخانه در این باره تفاوتهایی دارد و هدف ما این است که در این زمینه به یک جمع بندی کلی رسیده و نقاط ضعف و قوت یک دیگر را بشناسیم و نقاط ضعف سازمان نظام مهندسی در این زمینه را مرتفع کنیم.

ضرورت یکپارچه سازی پروژه های دولتی و غیر دولتی مهندسی

ریاست کمسیون نظام فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی کشور عنوان داشت: در این نشست همچنین در باره مجریانی که سازمان نظام مهندسی برای پروژه های مختلف در نظر میگیرد که در استانها با تفاوتهای مختصری اجرا می گردند تصمیماتی برای یکسان سازی گرفته شد.
عضوهیات مدیره نظام مهندسی آذربایجان شرقی در خاتمه اظهار کرد: در این نشست همچنین در مورد همسان سازی و مدیریت آزمایشگاههای سراسر کشور مباحثی عنوان گردید. آزمایشگاهها و مدیریت آن ها در کشور بخصوص در مورد پروژه های محلی آن چنان که باید مورد توجه و بررسی قرار نمی گیرند. خوشبختانه در این زمینه پیشنهادات قابل تاملی از طرف همکاران ارائه گردید که امیدوار هستم به نتایج خوبی نیز منجر گردد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشريحي آزمون نظام مهندسي معماری-اجرا ارديبهشت ۹۷