آقای مهندس

  • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷


۲۷۵۹

 

 

 

 

 

 

فرم های ثبت نام

بسمه تعالی

متقاضیان عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت تسریع در زمان ثبت نام، می توانند فرمهای درخواست ثبت نام را از لینکهای زیر دریافت و پس از تکمیل و مهر امضا به همراه سایر مدارک در زمان ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرایی تحویل نمایند.

دبیرخانه هیات اجرایی

 

 فرم ثبت نام و تعهدنامه عدم تعارض منافع

 فرم خود اظهاری

 شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیات مدیره