آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۷

ماهان رکورددار پرواز بدون تاخیر آمار سازمان هواپیمایی کشوری:

هواپیمایی ماهان ، در خرداد ماه ۱۳۹۷ ، بازهم رتبه اول بیشترین پرواز به موقع در پروازهای داخلی مهراباد را کسب کرد.

از مجموع ۶۲۵ پرواز هواپیمایی ماهان در پروازهای داخلی فرودگاه مهراباد ۵۳۱ سورت پرواز ( معادل ۸۵% ) بدون‌تاخیر و به‌موقع انجام شد که رکوردی بی‌سابقه در نوع خود محسوب می‌شود