آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۱ام مرداد ۱۳۹۷

رضا جعفرزاده، افزود: پس از نوسانات ارزی در كشور و علي رغم ابلاغ بخشنامه نرخ تسعير ارزي مورخ ۱۸/۵/۹۷ به شركت هاي هواپيمايي و الزام شركت ها به نمايش كليه بليت هاي صادره و به فروش رسيده در كشور براساس واحد پول رسمي كشور، شنيده شده است برخي عرضه كنندگان بليت هاي خارجي شركت هاي هواپيمايي، از متقاضيان خواسته اند كه بليتهاي خود را با ارز خارجي خريداري كنند نه ريال.

وي افزود: تمامي شركت هاي هواپيمايي خارجي فعال در ايران شامل GSA و نمايندگي ها موظف به عرضه بليت در كشور براساس واحد رسمي پول كشور (IRR) هستند لذا در صورت دريافت گزارشي از بازرسان سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر عدول از بخشنامه و توصيه هاي اين سازمان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

جعفرزاده از متقاضيان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مستندات خود را به اين سازمان به نشاني www.cao.ir منعكس كنند تا اقدامات لازم صورت گيرد.