آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۱ام تیر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین :

با توجه به درخواست استعفای ۲ ماه پیش آقای مهندس دقیق کیا از مدیرعاملی هواپیمایی کاسپین ، روز گذشته درخواست ایشان مورد تائید قرار گرفت.

در روز جاری طی مراسمی آقای مهندس دقیق کیا تودیع و آقای کاپیتان منصور محمدی به عنوان مدیرعامل هواپیمایی کاسپین منصوب گردیدند.

در این مراسم از زحمات ارزنده آقای مهندس دقیق کیا تقدیر و تشکر بعمل آمد همچنین برای کاپیتان جناب آقای منصور محمدی آرزوی توفیق و بهروزی گردید.