آقای مهندس

  • تاریخ : ۸ام شهریور ۱۳۹۷

هفته ي گذشته هواپيمايي Allegiant اعلام كرد كه در برنامه ريزي هايي كه توسط اين شركت انجام شده ،مسير ها و سرويس هاي جديد پروازي را در زمستان٢٠١٨/١٩در نظر گرفته اند كه اين مسير هاي جديد با هواپيما هاي ايرباس٣١٩ و ٣٢٠انجام خواهد شد.مسير هاي اين پرواز ها از آلباني به اورلاندو و سانفورد،آلباني به پانتاگوردا،آلباني -سن پترزبورگ و ….است.منبع:www.routesonline.com