آقای مهندس

  • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۷

کن نیوز- روح الله فلاح تبار- پهناوری کشور ، وجود فرودگاهها و دستگاههای کمک ناوبری متعدد، موضوع مدیریت مکان یابی، استقرار و چک های دوره ای این دستگاهها را به مساله مهم و در عین حال چالشی برای کشور تبدیل شده است.
کشور های عضو سازمان بین المللی هوانوردی – ایکائو، بر اساس کنوانسیون شیکاگو متعهد به اجرای بندهای ضمائم مربوطه از جمله انکس ۱۰ و ۱۴ و سند ۸۰۷۱ در خصوص چک مسیرها ،دستورالعمل های ورودی و خروجی پروازها، کالیبراسیون تجهیزات و سیستم ها می باشند. تا تحقق ناوبری هوایی ایمن، کارآمد و موثر را تضمین نمایند. و این مهم در سایه دقت دستگاههای ناوبری که منوط به چک های دوره ای هواپیمای فلایت چک می باشد، محقق خواهد شد.
معمولا کشورها برای تست، کالیبره و عملیاتی نگه داشتن تجهیزات کمک ناوبری از دو روش خرید خدمت وارسی از سایر کشورها و یا توسط هواپیمای فلایت چک ملکی کشور استفاده می کنند. که روش خرید خدمت وارسی از سایر کشورها به دلیل تعداد دستگاهها و چک های دوره ای آنها، مستلزم رایزنی های تخصصی و سیاسی همراه با هزینه های کلان مالی می باشد و برای کشور یه دغدغه دائمی به همراه خواهد داشت.
خرید هواپیمای فلایت چک یک اقدام زیرساختی و حیاتی است که بخش مهمی از ارائه یک سیستم حمل و نقل هوایی ایمن است و فقدان آن یعنی معطل ماندن چک های دوره ای صدها دستگاه ناوبری و دستورالعمل ها از جمله NDB, VOR, DVOR, ILS و روشنایی فرودگاهها و موانع هوایی که ایمنی پروازها وابسته به عملیاتی بودن آنها می باشد.

** تاکید نگارنده بر تصمیم صحیح خرید هواپیمای استراتژیک فلایت چک بوده و تاییدی بر نوع انتخاب و نحوه خرید نیست.