آقای مهندس

  • تاریخ : ۱۶ام آبان ۱۳۹۷


پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در شروع دوره چهارم


نگاه نقادانه اعضای دلسوز، منجر به تغییر و تحول خواهد شد

در آغاز راه بر خود وظیفه دانستم به نمایندگی از هیات مدیره دوره چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز چند کلامی با اعضای محترم این جامعه بزرگ همراه باشم. امیدوار هستم این همراهی به پشتوانه اصلاحات پیش رو در انتهای این دوره به همدلی نایل آید.

کد خبر:
۹۷۰۸۱۵۰۲۰

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ – ۳:۲۴ ب.ظ

به نام خداوند جان و خرد
سلام و درود بر جامعه مهندسان فرهیخته استان البرز
به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _ مرجع اخبار نظام مهندسی،در آغاز راه بر خود وظیفه دانستم به نمایندگی از هیات مدیره دوره چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز چند کلامی با اعضای محترم این جامعه بزرگ همراه باشم. امیدوار هستم این همراهی به پشتوانه اصلاحات پیش رو در انتهای این دوره به همدلی نایل آید.

پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در شروع دوره چهارم

پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در شروع دوره چهارم

پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در  شروع دوره چهارم

 

همگی میدانیم در ابتدای راه، مسیری پر نشیب و فراز پیش روی نمایندگان شماست و حضور و منشاء اثر بودن در کارزاری که با اعتماد خود به رسم امانت واگذار کردید پایمردی و درایتی میطلبد که بی شک بدون همراهی و همدلی شما بزرگواران حاصل نمی شود.

قطع به یقین نمایندگان شما در این فرصت پیش رو، همه تلاش و حمیت خود را در جهت ارتقای جایگاه مهندسان و اعتلای خدمات مهندسی ساختمان کرده و در این راستا با برنامه ای مدون در جهت اصلاحات قدم های موثری برخواهند داشت.
بر این اعتقاد هستم؛ سازمان متعلق به اعضا بوده و قطعا شاکله ی آن بر محوریت رضایت و تکریم اعضا، تکاپو خواهد داشت.
شفافیت در اقدامات یک سازمان از ابتدایی ترین اصول و بدیهی ترین حقوق اعضا بوده و به نسبت آن انتظار میرود عزیزان در جریانهای پیش رو تاثیری سازنده و پویا داشته باشند.

پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در شروع دوره چهارم

نگاه نقادانه اعضای دلسوز، منجر به تغییر و تحول خواهد شد و مطالبه گری در مدار منطق و قانون، قطعا نمایندگان تان را در مسیر اعتلا و ارتقا، همراهی خواهد کرد.
شکلگیری فضای رانت و مصادره سازمان به نفع جریانات خاص، قطعا با اهداف متعالی هیات مدیره در تضاد بوده و سازمان باید منافع عموم اعضا را به سَویّه و عادلانه تامین نماید و تک تک اعضا، چشمان هیات مدیره در این مسیر هستند.

فراموش نخواهیم کرد هیچ اقدامی بر ایجاد بسترهای مناسب در راستای تحقق دستورالعملهای فنی و اجرای مقررات ملی ساختمان ارجحیت ندارد و در این جهت سازمان میبایستی با تمام قوا پشتیبان مهندسان باشد.

بر این ‌اعتقاد هستیم مادامی که خدمات مهندسی منجر به ارزش افزوده برای خریداران خدمات و کارفرمایان نشود، تحصیل حق الزحمه درخور و شایسته مهندس امری محال بوده و تحقق این امر، ضمن نیاز به ایجاد بستر مناسب از جمله حذف شرایط عدول از حدود و ثغور ضوابط و مقررات حاکم بر ساخت، اراده قاطبه جامعه مهندسی را طلبیده و در غایت اهدافمان در فرصت دست یافته آن را جستجو کرده، از همه بزرگواران نیز جهت تحقق آن مدد میجویم.
با آرزوی بهروزی و سرافرازی جامعه بزرگ مهندسان ساختمان استان البرز
فرهاد غلامی
ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
آبان ۹۷
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماری