آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۳ام آبان ۱۳۹۷


کیفیت زیست محیطی و مسائل ترافیکی، اولویت مشکل مردم در کلان شهرها


جلسه گروه تخصصی ترافیک

در جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی که روز ۳ شنبه بیست و سوم آبان برگزار گردید، تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ترافیک در مواردی چون عارضه سنجی ساختمانها، تعیین دسترسیهای داخل و خارج ساختمانها و ایمنی محدوده کارگاههای ساختمانی صورت گرفت.

کد خبر:
۹۷۰۸۲۳۰۱۲

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ – ۴:۳۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی که روز ۳ شنبه بیست و سوم آبان برگزار گردید، تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ترافیک در مواردی چون عارضه سنجی ساختمانها، تعیین دسترسیهای داخل و خارج ساختمانها و ایمنی محدوده کارگاههای ساختمانی صورت گرفت.

کیفیت زیست محیطی و مسائل ترافیکی، اولویت مشکل مردم در کلان شهرها

کیفیت زیست محیطی و مسائل ترافیکی، اولویت مشکل مردم در کلان شهرها

کیفیت زیست محیطی و مسائل  ترافیکی، اولویت مشکل مردم در کلان شهرها

 

در این نشست که قناعت _ عضو شورای مرکزی نیز حاضر بود پیشنهاد شد مبحث الزامات ترافیکی ساختمانها که کلیات آن در شورای گرداوری مقررات ملی ساختمان تایید شده است توسط شورای مرکزی به وزارتخانه ارسال و تصویب و ابلاغ آن از وزیر راه و شهرسازی در خواست شود.
در همین ارتباط محمدی نژاد _ عضو مدعو گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در مورد نقش خدمات مهندسی ترافیک در ساختمانها، ادامه داد: برای ساختمانهای مسکونی و اماکن عمومی از جهت تامین پارکینگ مناسب و راههای دسترسی باید از ابتدا تدابیر درستی اندیشیده شود. مضافاً این که در مورد برخی ساختمانها و یا راسته بازارها علاوه بر موارد یاد شده باید برای شبکه های معابر اطراف آن ها که ترافیک شان متاثر از آن مجموعه هاست طراحی لازم صورت گیرد.

کیفیت زیست محیطی و مسائل ترافیکی، اولویت مشکل مردم در کلان شهرها

این کارشناس ارشد ترافیک و عضو گروه تخصصی نظام مهندسی تهران با اشاره به این که اولویت مشکل شهروندان بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران کیفیت زیست محیطی و مسائل ترافیکی است، یاد آور شد: در عمده موارد مسائل زیست محیطی چون آلودگی هوا و آلودگیهای صوتی نیز ناشی از ترافیک است که تا به حال بخاطر کم توجهی به بخش ترافیک در مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان، زمان را برای پیشگیری و حل مشکل شهروندان از دست داده ایم و بایستی در اصلاح و تصویب و ابلاغ الزامات ترافیکی تسریع بعمل آید.
منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی شهرسازی