آقای مهندس

  • تاریخ : ۲۸ام آذر ۱۳۹۷


گزارش کار نشست کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی


نشست کمیسیون آموزش و پژوهش

کمیسیون آموزش شورای مرکزی این هفته نشست های خود را با تشکیل کارگروه‌های تخصصی دنبال کرد. در این نشست ها، صاحبنظران و کارشناسانی بعنوان نمایندگان گروههای تخصصی جهت بررسی عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی ورود به حرفه تمدید و ارتقاء پایه شرکت کردند.

کد خبر:
۹۷۰۹۲۸۰۱۵

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷ – ۵:۲۳ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _ مرجع اخبار نظام مهندسی​ کشور،کمیسیون آموزش شورای مرکزی این هفته نشست های خود را با تشکیل کارگروه‌های تخصصی دنبال کرد. در این نشست ها، صاحبنظران و کارشناسانی بعنوان نمایندگان گروههای تخصصی جهت بررسی عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی ورود به حرفه تمدید و ارتقاء پایه شرکت کردند.

گزارش کار نشست کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی

گزارش کار نشست کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی

گزارش کار نشست کمیسیون آموزش و پژوهش  شورای مرکزی

نقطه نظرات این کارگروهها بعد از بررسی نهایی به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال می گردد. بررسی پیش‌نویس شیوه نامه صدور مجوز فعالیت مجری آموزش و ارائه نقطه نظرات کمیسیون آموزش و پژوهش، آزمون و انتشارات به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دیگر دستور کارها بود. در این نشست همچنین بررسی و اعمال او نقطه‌ نظرات سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استانها در مورد شیوه نامه یادگیری الکترونیکی که توسط کمیسیون آموزش و پژوهش آزمون و انتشارات شورای مرکزی تهیه شده بررسی گردید تا نسخه نهایی شیوه نامه یاد شده به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارسال گردد. این کمیسیون از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهایی که در مورد شیوه نامه یادگیری الکترونیکی و موضوع مناسب سازی اظهار نظر کارشناسی ارائه کرده اند تقدیر نمود.

گزارش کار نشست کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

مباحث آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی