آقای مهندس

 • تاریخ : ۳۰ام تیر ۱۳۹۷

بررسی تحلیلی

در یادداشت پیش رو، آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت ۱۳۹۷ صلاحیت طراحی مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف از این تحلیل، ارایه دید جامع و کاملی از آزمون طراحی برق اردیبهشت ۹۷ بوده تا داوطلبان به الگوی صحیحی برای مطالعه و تسلط به منابع برسند. برای این منظور، با ارایه چندین جدول و منحنی، داده های کاربردی برای داوطلب استخراج شده و راهکارهای عملی برای موفقیت فهرست خواهد شد.

کد خبر:
۹۷۰۴۳۰۰۰۱

تاریخ انتشار: شنبه ۳۰ تیر ۹۷ – ۹:۵۵ ق.ظ

در یادداشت پیش رو، آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت ۱۳۹۷ صلاحیت طراحی مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت. هدف از این تحلیل، ارایه دید جامع و کاملی از آزمون طراحی برق اردیبهشت ۹۷ بوده تا داوطلبان به الگوی صحیحی برای مطالعه و تسلط به منابع برسند. برای این منظور، با ارایه چندین جدول و منحنی، داده های کاربردی برای داوطلب استخراج شده و راهکارهای عملی برای موفقیت فهرست خواهد شد.

 

اطلاعات پیش رور، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. آزمون نظام مهندسی طراحی برق دارای ۶۰ پرسش است؛ ولی بدلیل اینکه ممکن است برای پاسخ به یک سوال نیاز به استفاده از چند منبع باشد، تعداد کل پرسش ها از ۶۰ بیشتر شده است. سه نکته ابتدایی این بحث:

 • منظور از اخلاق، مقررات، راهنمای ۱۳ و ۱۱۰ به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، کتاب قانون نظام مهندسی، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.
 • پرسشهای «سنوات قبل» همان سوالات و مسئله هایی اند که از منابع و کتب مختلفی مطرح شده اما بهترين منبع براي جواب دادن به آنها، مطالعه آزمون های سال های گذشته است.
 • پرسش هاي متفرقه نيز، سوالات بسیار مشکلی اند که از منابع رایج مطرح نشده است.

 

۱-۱) دسته بندی پرسش های ۳ دوره آزمون اخیر

در جدول زیر، پرسش های آزمون های اسفند ۹۵ تا اردیبهشت ۹۷ براساس تعداد پرسش های هر منبع دسته بندی شده است، علت اینکه مقایسه از اسفند ۹۵ شروع شده این است که از این دوره، آزمون های طراحی و نظارت تفکیک شدند.

 

براساس نتایج جدول فوق می توان نوشت:

 • تاکنون هیچ پرسش از «اصول اخلاق حرفه ای»، «مبحث ۱» و «مبحث ۲» در آزمون طراحی تاسیسات برقی مطرح نشده است.
 • مباحث ۱۹، ۲۱ و ۲۲، در سه دوره آزمون طراحی برق، سهم حداقل ۱ و حداکثر ۲ پرسش در آزمون داشته اند.
 • در تمامی آزمون های طراحی، از «مبحث ۳» پرسش طرح شده است.
 • تعداد پرسش مطرح شده از کتاب «قانون نظام مهندسی» در آزمون اردیبهشت بیش از مجموع پرسش های مطرح شده در دوره قبلی از این منبع است.
 • در دو دوره اخیر، حداقل ۴۰% سوالات از «مبحث ۱۳» طرح شده است.
 • در دو دوره اخیر، سهم «مبحث ۱۵» و «راهنمای مبحث ۱۳» به صورت ثابت، به ترتیب ۴ و ۲ سوال بوده است.
 • تاکنون در آزمون طراحی نظام مهندسی برق، پرسشی از نشریه ۱۱۰ مطرح نشده است.
 • سهم پرسش های «سنوات قبل» و «متفرقه» نسبت به آزمون مهر ۹۶ افزایش و نسبت به آزمون اسفند ۹۵، کاهش یافته است.

 

۱-۲) تحلیل  منابع

در این بخش، با توجه به دسته بندی که برای منابع انجام شده، سهم هر دسته مورد بررسی قرار می گیرد.

 

با توجه به شکل، بیش از ۴۰ درصد از سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق از منابع تخصصی (مباحث ۱۳ و ۱۵) مطرح شده است. بعد از منابع تخصصی، بیشترین پرسش از سنوات قبل با ۲۸ درصد مطرح شده است. سومین گروهی که بیشترین سهم را در آزمون طراحی برق دارند، منابع عمومی (مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ و کتاب قانون) را به خود اختصاص داده است.

در شکل زیر، مقایسه تعداد سوالات هر گروه از منابع در سه دوره آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی، قابل مشاهده است.

 

۱-۳) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

 • اهمیت ویژه مبحث ۱۳: از بین مباحث ۱۳ و ۱۵ (منابع تخصصی)، سهم مبحث پانزدهم، در حدود ۵ بوده اما مبحث سیزدهم، بیشترین سهم را در آزمون های سالیان اخیر، به ویژه بعد از ارائه ویرایش جدید در اسفند ۹۵، را به خود اختصاص داده است.
 • اشتراک پرسش: ۴۷ پرسش از سوالات آزمون اردیبهشت ۹۷، بین دو صلاحیت طراحی و طراحی مشترک است، این عدد برای آزمون مهر ۹۶، ۳۶ بود. اساسا برخی پرسش ها، بیشتر نظارتی بودند تا طراحی مانند پرسش ها ۱، ۱۳ و ۳۱٫
 • پرسش های چند مبحثه: برخی از پرسش های آزمون هستند که برای پاسخ به آنها نیاز به استفاده از بیش از یک مبحث است؛ این امر در آزمون های سال های قبل نیز وجود داشت اما به نظر می رسد تبدیل به یک رویه شده است مانند پرسش های ۱۱، ۲۴، ۴۱ و ۴۵٫
 • فصل هاي مهم مبحث ۱۳: بیشترین پرسش های آزمون طراحی اردیبهشت ۹۷ فصل ۵ (۱۱ پرسش) مطرح شده، سهم سایر فصول عبارت است از: فصل ۳(۱ سوال)، فصل ۶(۲ سوال)، فصل ۷(۱ سوال)، فصل ۹ (۵ سوال)، فصل ۱۰ (۳ سوال)، پيوست ۱ (۲ سوال)، پیوست ۴ (۱ سوال)

 

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

 

۲-۱) منابع عمومی

 • جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از ۷ منبع (شامل کتاب قانون نظام مهندسی، مباحث ۱، ۲، ۳، ۱۹، ۲۱ و ۲۲) با حدود ۹۰۰ صفحه مطرح می شود
 • مشخصه های مهم: این دسته، سهمی حدود ۱۵% سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق را به خود اختصاص داده و آسان ترین دسته از سوالات هستند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آیین نامه ها و بخش های مباحث عمومی همراه با پاسخ سوالات به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال ۷۳) تا آخرین دوره.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از ۲۸ هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۲) منابع اختصاصی

 • جزئیات منابع: دو مبحث اصلی آزمون نظام مهندسی برق یعنی مبحث ۱۳ و مبحث ۱۵، منابع تخصصی اطلاق می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک نصف پرسش های آزمون را به خود اختصاص داده و حجمی در حدود ۳۰۰ صفحه دارد.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: شبیه سازی کامل کلاس حضوری با تشریح مفاهیم پیچیده و آیین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ با حل تشریحی و طبقه بندی شده، صدها پرسش از سال ۷۳ تا آخرین دوره.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: ارائه تمامی نکات کاربردی و موردنیاز برای مباحث ۱۳ و ۱۵، پاسخ تشریحی تمامی پرسش از سال ۷۳ تا آخرین آزمون به صورت طبقه بندی شده با تفکیک پرسش ها برای صلاحیت های طراحی و نظارت.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از ۲۸ هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۳) منابع فرعی

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث ۱۳) و جلدهای اول و دوم نشریه ۱۱۰ مطرح می شود.
 • مشخصه های مهم: نزدیک ۵ درصد سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی، از این منابع مطرح می شود.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از مهمترین بخش های منابع فرعی با سازماندهی آزمون محور و تشریح تمامی پرسش ها.
 • کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: بیش از ۲۸ هزار کلیدواژه از تمامی منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

۲-۴) آزمون های سنوات قبل

 • جزئیات منابع: پرسش هایی که از کتاب های مختلف و گوناگونی مطرح شده و مفاهیم آن در چارچوب مبحث ۱۳ بوده اما بهترین منبع برای پاسخ گویی به آنها، تسلط به آزمون های سنوات قبل می باشد.
 • مشخصه های مهم: حدود ۳۰ درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد و معمولا غالبا به صورت مساله و مفهومی مطرح می شوند.
 • راهکار پیشنهادی:
 • فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: شبیه سازی کامل کلاس حضوری با تشریح مفاهیم پیچیده و آیین نامه های مهم مباحث ۱۳ و ۱۵ با حل تشریحی و طبقه بندی شده، صدها پرسش از سال ۷۳ تا آخرین دوره.
 • کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: ارائه تمامی نکات کاربردی و موردنیاز برای مباحث ۱۳ و ۱۵، پاسخ تشریحی تمامی پرسش از سال ۷۳ تا آخرین آزمون به صورت طبقه بندی شده با تفکیک پرسش ها برای صلاحیت های طراحی و نظارت.
 • کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون
 • رفع اشکال تلگرامی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ و رفع اشکال آنلاین و لحظه ای برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی برق
 • آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: برگزاری ۴ دوره آزمون آزمایشی استاندارد و شبیه سازی کامل آزمون اصلی.

 

۲-۵) پرسش های متفرقه

 • جزئیات منابع: پیچیده ترین بخش از سوالات آزمون، این دسته است، منابع ویژه ای برای آن وجود ندارد.
 • مشخصه های مهم: حدود ۱۵ درصد پرسش ها را شامل می شود.
 • راهکار پیشنهادی:
 • کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

 

 

 

در این بخش، به ارایه نتایجی که محصولات آموزشی در آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی در اردیبهشت ۹۷ می پردازیم.

براساس جدول فوق، به جز ۱۳ پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در  جدول زير، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

 

در این یادداشت، بررسی کامل و جامعی روی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی مهر ۹۶، انجام شده و تحلیل کامل انجام گرفت. همچنین راهکارهای بی نظیر و مبتنی بر الزامات هر دسته از محصولات ارائه گردید. اما در انتها بسته ویژه آموزشی که بسیار کامل بوده و هر کدام ویژگی منحصر بفردی دارند را مرور می کنیم:

۴-۱) بسته طلائی-تصمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)، فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت ۵۰ درصد هزنیه بعد از تحویل، بازگشت کل وجه درصورت عدم رضایت از محصول و بازگشت وجه در صورت عدم قبولی در آزمون و تخفیف ۲۰ درصدی.

 

۴-۲) بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)، فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت ۵۰درصد هزنیه بعد از تحویل، تخفیف حجمی

 

۴-۳) بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: دو جلد کتاب (درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی) و فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت اقساطی، تخفیف حجمی

 

۴-۴) گنجینه کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی

 • تاریخ : ۳۰ام تیر ۱۳۹۷


ثروتمندان بیش از صنایع، برق مصرف می‌کنند

 ثروتمندان بیش از صنایع، برق مصرف می‌کنند

باورش سخت است اما توان مصرف برق در سه دهک بالای درآمدی جامعه بیش از صنایع کشور است؛ با این وجود هیچ مکانیزم تنبیهی موثری برای کنترل مصرف این گروه وجود ندارد.

بررسی ها نشان می دهد غالب اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با چالش برق در سال ­های اخیر متمرکز بر بخش ­های صنعت و کشاورزی بوده است. به طوری که بر اساس گفته کارشناسان در سال گذشته حدود ۴۰۰۰ مگاوات از میزان مصرف برق در بخش ­های صنعت و کشاورزی کاسته شد تا خاموشی برق رخ ندهد.

برخی اقدامات در سال­ های گذشته مانند رایگان کردن قیمت برق بخش کشاورزی در ساعات کم ­باری مثبت بوده و با استقبال برخی از کشاورزان هم همراه شده است. همچنین سیاست ­های تشویقی در بخش صنایع به منظور انتقال تعمیرات به فصول گرم و همچنین جابه­ جایی مصرف از ساعت اوج به کم­ باری و دادن پاداش به صنایع نیز مناسب است.

اما باید به این نکته توجه داشت که اقدامات طرح­ های ذخیره­ سازی برای صنایع در صورتی صحیح است که کاملا داوطلبانه ( یا حداقل با اطلاع قبلی در شرایط حاد) از سمت صنایع انجام شود. این در حالی است که در سال ­های گذشته مکررا مشاهده شده است که برخی خاموشی ­های ناگهانی و اجباری در بخش صنایع رخ داده و این بخش ­ها را با آسیب جدی روبرو کرده است. به عنوان مثال، یکی از بدترین اثرات خاموشی در صنایع کوچک، تلف ­شدن ۲ هزار قطعه مرغ در شهرستان شوط بود که در هفته پیش رخ داد.

بیشترین مصرف مربوط به کدام گروه است؟

با توجه به داده ­های وزرات نیرو، مصرف بخش خانگی کشور در زمان اوج بار بیش از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از کل مصرف است. نمودار زیر میزان مصرف برق بخش ­های مختلف در زمان اوج بار را به تفکیک نشان می ­دهد.

ثروتمندان بیش از صنایع، برق مصرف می‌کنند

با توجه به نمودار بالا مشخص است که بیشترین سهم در زمینه تقاضای مصرفی زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی با ۵۰.۸ درصد است. به همین دلیل در صورتی که درصد مساوی از بخش ­های مختلف به عنوان معیار کاهش اوج بار قرار بگیرد، بخش خانگی بیشترین کاهش در توان مصرفی اوج بار را خواهد داشت.

علاوه بر این، آمار منتشرشده از وزارت نیرو نشان می ­دهد که اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال ۹۶ به بیش از ۲۰۰۰۰ مگاوات رسید که سهم وسایل سرمایشی بخش خانگی از این عدد در حدود ۱۵۰۰۰ مگاوات بوده است. اما برخلاف بخش خانگی، بخش صنعت در طول سال مصرف یکنواختی داشته و تاثیری بر اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد.

با توجه به مطالب فوق می ­توان گفت که اثر صنعت بر اختلاف بار تابستان و زمستان در حد صفر و کل مصرف صنعت در لحظه اوج بار فصل تابستان هم در حدود یک-سوم بخش خانگی است.

با این وجود و علیرغم آنکه عمده اتلاف انرژی در بخش خانگی و در دهک های بالای درآمدی جامعه اتفاق می افتد، هیچ مکانیزمی برای اصلاح الگوی مصرف این گروه و هیچ سازوکار تنبیهی بازدارنده ای برای آنها تدارک دیده نشده است.

سهم وسایل سرمایشی سه دهک بالای جامعه بیش از کل توان مصرفی صنایع بزرگ

احمد حسینی، کارشناس انرژی با بیان اینکه با توجه به داده ­های مرکز آمار، مشترکین پرمصرف خانگی بیش از ۴۲ درصد انرژی برق این بخش را مصرف می­ کنند، گفت: با همین نسبت می ­توان گفت که تنها توان مصرفی وسایل سرمایشی سه دهک بالای جامعه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات است. این در حالی است که توان مصرفی صنایع بزرگ در هیچ روزی از سال ۹۶ از ۵۰۰۰ مگاوات تجاوز نکرده است. درواقع می ­توان گفت که توان وسایل سرمایشی سه گروه درامدی بالای جامعه بیشتر از توان مصرفی کل صنایع بزرگ کشور است. به همین دلیل باید برای حل بحران برق به جای تمرکز بر بخش صنعت، بر بخش پرمصرف خانگی تمرکز کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، سیاست ­گذاری انرژی در بسیاری از کشورهای صنعتی مانند آلمان، کره جنوبی، مالزی و سوئد نشان می ­دهد که علاوه بر بالاتربودن سهم مصرف برق صنایع نسبت به بخش خانگی، قیمت برق صنعتی نسبت به خانگی در این کشورها ارزانتر است، اما در ایران مشاهده می ­شود که قیمت برق صنایع در حدود ۱.۴ برابر قیمت بخش خانگی است و در تابستان هم به میزان ۲۰ درصد به تعرفه برق صنایع افزوده می ­شود. این امر کاملا غیرمنطقی و بر خلاف سیاست ­های قیمتی در کشورهای پیشرفته است. قیمت برق صنعتی و خانگی در چندین کشور عضو OECD در شکل ۲ آورده شده است.

ثروتمندان بیش از صنایع، برق مصرف می‌کنند

دریافت عوارض بهره وری از صنایع

حسینی با اشاره به اینکه معمولا یکی از مهم ­ترین ایراداتی که در رابطه با حمایت از بخش صنعت مطرح می ­شود، عدم بهره ­وری صنایع است، ادامه داد: در این باره باید گفت هرچند ممکن است برخی از صنایع کشور بهره ­ور نبوده و باید برای ارتقای بهره­ وری در بخش انرژی آنها نیز اقدام کرد اما به هرحال بخش صنعت کشور منجر به تولید و افزایش اشتغال می ­شود. حال اینکه بخش خانگی علاوه بر عدم بهره ­وری انرژی، منجر به تولید و ارزش افزوده هم نمی ­شود. همچنین تذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش قیمت برق برای همه صنایع منجر به افزایش بهره­ وری در مصرف انرژی نشده و راهکار صحیح برای نیل به این هدف، می ­تواند اخذ عوارض بهره ­وری از صنایع باشد. با اخذ عوارض بهره ­وری، صنایع بهره­ ور از غیربهره ­ور تفکیک شده و سیاست قیمتی نیز هدفمند می شود.

براین اساس به نظر می رسد که اعمال سیاست های قیمتی غلط و قطعی برق صنایع کشور توجیه منطقی و علمی ندارد و ضروری است تا برای مقابله با چالش تامین برق در ایام پیک مصرف، سیاست های هوشمندانه ­ای در جهت کنترل بخش پرمصرف خانگی اتخاذ شده و از تمرکز بر بخش صنعت اجتناب شود.

البته در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که قیمت برق برای مشترکین پرمصرف خانگی که ۲۵ درصد از کل مشترکین خانگی را تشکیل می دهند، افزایش یافته و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکین کم­ مصرف که ۷۵ درصد از کل مشترکین خانگی هستند، پاداش داده شود. با توجه به تجربیات دنیا، این شیوه پیشنهادی قطعا بر کاهش اوج مصرف برق موثر بوده و علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، بخش قابل توجهی از چالش تامین برق در سال جاری را حل خواهد کرد.

منبع: مهر

 

 • تاریخ : ۳۰ام تیر ۱۳۹۷

در مصاحبه با پایگاه ولدیکا

جناب آقای دکتر طهایی از مجرب ترین مهندسان جوشکاری می باشند. ایشان نزدیک به دو دهه در صحنه فعالیت های صنعتی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی جوش به ویژه متالورژی جوشکاری و فناوری های نوین جوشکاری حضور داشته که حاصل مکتوب آن تدوین کتاب و مقالات متعدد می باشد

کد خبر:
۹۷۰۴۲۹۰۰۴

تاریخ انتشار: جمعه ۲۹ تیر ۹۷ – ۸:۴۵ ب.ظ

جناب آقای دکتر طهایی از مجرب ترین مهندسان جوشکاری می باشند. ایشان نزدیک به دو دهه در صحنه فعالیت های صنعتی، آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی در زمینه های مختلف مهندسی جوش به ویژه متالورژی جوشکاری و فناوری های نوین جوشکاری حضور داشته که حاصل مکتوب آن تدوین کتاب و مقالات متعدد می باشد

از تحصیل در دانشگاه سمنان تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، از کار در شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) تا گروه مپنا و از تحصیل در انگلستان و ایتالیا و تحقیق در مرکز تحقیقات مواد پیشرفته مکزیک تا بازگشت به دانشگاه خوارزمی ایران، هر متخصص متالورژی و جوشکاری را کنجکاو می سازد تا ایشان را که به حق یکی از فعال ترین اساتید دانشگاه ایران در زمینه علوم و فناوری های جوشکاری هستند، بهتر بشناسد

 

پیش از این فراوان تعریف سطح بالای دانش و افتادگی جناب آقای دکتر طهایی را از افراد مختلف شنیده بودم، گفت و شنود با استادی جوان و دارای تجربه، انگیزه و تعهد که با وجود امکانات و پیشنهادات مناسب در کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری، بازگشت و خدمت به ایران عزیز را بر می گزیند، فرصتی بسیار ارزنده بود. امیدوارم که شما کاربر گرامی نیز از مطالعه سوابق ایشان لذت برده و از آن بهره برید

جهت مطالعه متن کامل به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

https://www.weldica.com/علی-طهایی

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی عشق اسمش روشه

هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ فوق العاده زیبای عشق اسمش روشه با صدای پویا بیاتی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر و ملودی : پویا بیاتی | تنظیم قطعه : فریبرز خاتمی

Download New Music BY : Pouya Bayati | Eshgh Esmesh Rooshe With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ عشق اسمش روشه پویا بیاتی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

عشق اسمش روشه، کاملنم خود جوشه!●♪♫

جدیه، اصلاً شوخی حالیش نیست! زلزله خاموشه!●♪♫
عشق دستش بازه، می کوبه و می سازه●♪♫

حسی که الان من به تو دارم، خواستنِ بی اندازه●♪♫
عشق اسمش روشه، کاملنم خود جوشه!●♪♫

جدیه، اصلاً شوخی حالیش نیست! زلزله خاموشه!●♪♫
عشق دستش بازه، می کوبه و می سازه●♪♫

حسی که الان من به تو دارم، خواستنِ بی اندازه●♪♫

شعر و ملودی : پویا بیاتی
بارونه… بارونـــه… پس تو کجایی دیوونه؟!●♪♫

حال عجیب و غریب الان رو، هیشکی به جز تو نمی دونه!●♪♫
بارونه… بارونــــه… چترتو بنداز، دیوونه!●♪♫

دل بده! بارون داره برامون، با چه صدایی می خونه…●♪♫
بارونه… بارونــه… حواسِت کجاست دیوونه؟!●♪♫

حال عجیب و غریب الان رو، هیشکی به جز تو نمی دونه!●♪♫

بارونه… بارونــــه… چترتو بنداز، دیوونه!●♪♫

دل بده! بارون داره برامون، با چه صدایی می خونه…●♪♫

عشق، حال و هوامو بغل کرده…●♪♫

مشکل من با قلبمو، حل کرده…●♪♫
عشق اومده گشته توو خاطره هام●♪♫

هرچی که تلخی بوده، عسل کرده…●♪♫
عشق یه دلگرمی محترمه●♪♫

عشق حرفِ اول و آخرمه…●♪♫
عشق اسم تو، توی گوشیمه●♪♫

عشق بارونه که تو باورمه●♪♫

تنظیم قطعه : فریبرز خاتمی

بارونه… بارونـــه… پس تو کجایی دیوونه؟!●♪♫

حال عجیب و غریب الان رو، هیشکی به جز تو نمی دونه!●♪♫
بارونه… بارونــــه… چترتو بنداز، دیوونه!●♪♫

دل بده! بارون داره برامون، با چه صدایی می خونه…●♪♫
بارونه… بارونــه… حواسِت کجاست دیوونه؟!●♪♫

حال عجیب و غریب الان رو، هیشکی به جز تو نمی دونه!●♪♫

بارونه… بارونــــه… چترتو بنداز، دیوونه!●♪♫

دل بده! بارون داره برامون، با چه صدایی می خونه…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

دانلود آهنگ پویا بیاتی عشق اسمش روشه

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷


برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان، دوازدهم مهرماه امسال


ریاست اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی

ریاست اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی قزوین بیان کرد: هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان همزمان با سراسر کشور دوازدهم مهرماه امسال در ۴ شعبه اخذ رای برگزار خواهد شد.

کد خبر:
۹۷۰۴۲۹۰۰۱

تاریخ انتشار: جمعه ۲۹ تیر ۹۷ – ۹:۰۳ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی قزوین بیان کرد: هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان همزمان با سراسر کشور دوازدهم مهرماه امسال در ۴ شعبه اخذ رای برگزار خواهد شد.

برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان، دوازدهم مهرماه امسال

برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان، دوازدهم مهرماه امسال

انتخابات نظام مهندسی ساختمان،  دوازدهم  مهرماه امسال برگزار می گردد

حامد عبدالرزاقی گفت: طبق این اساس شعب اخذ رای در قزوین محل دائمی نمایشگاههای بین المللی و در شهرهای تاکستان، آبیک و بوئین زهرا نیز ادارات راه و شهرسازی خواهد بود.
به گفته وی، بر هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، با توجه به افزایش تعداد اعضای نظام مهندسی ساختمان قزوین به ده هزار و بیست و هشت عضو، تعداد اعضای هیات مدیره این سازمان از یازده به سیزده عضو افزایش یافته است.
دبیر دستگاه نظارت استان، با اشاره به این که این دوره از انتخابات همانند دو دوره گذشته بصورت الکترونیکی برگزار می گردد، ادامه داد: طبق قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر ۳ سال یک مرتبه برگزار می شود.
وی افزود: با پایان یافتن مهلت ثبت نام، چهل و دو نامزد در هفت رشته شامل عمران، معماری، تاسیسات برق و مکانیک، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک کاندیدا شده اند.
عبدالرزاقی تصریح کرد: اعضای هیات مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان استان قزوین متشکل از ۵ عضو عمرانی، دو عضو معماری، دو عضو برق، و رشته های مکانیک، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک نیز هر کدام دارای یک عضو خواهد بود.

برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان، دوازدهم مهرماه امسال

وی خاطر نشان کرد: اسامی نهایی کاندیداها بعد از تائید صلاحیت از طرف هیات اجرایی و دستگاه نظارتی، یازدهم شهریور ماه از طریق رسانه ها اعلام می گردد.
اعضای هیات مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان هم بعد از اخذ اعتبارنامه هایشان از طرف وزیر راه و شهرسازی، بیست و نهم مهرماه بطور رسمی فعالیت خود را شروع میکنند.
وی در خاتمه گفت: احکام مربوط به اعضای دستگاه نظارت و هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان قزوین هم از طرف اداره کل راه و شهرسازی صادر و ابلاغ گردیده است.

منبع : ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازي

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷


مسیر رشد و اعتلای مهندسی ساختمان


فرشید – ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد بیان کرد:

به دنبال برگزاری اجلاس دو روزه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران که با حضور ریاست و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار گردید، فرشید – ریاست این سازمان در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی، روند برگزاری اجلاس را خوب توصیف کرد و با اشاره به اظهارات ریاست خانه ملت در این اجلاس برای مشارکت فعال سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در احیای بافتهای فرسوده، عنوان داشت: استان یزد بعنوان مهد معماری اصیل کشور و نیز مرکز این استان بعنوان شهر میراث جهانی میتواند مشارکت فعالی در رونق بخشی ساخت و ساز و بازسازی بافتهای فرسوده و تاریخی داشته باشد و از این طریق زمینه اشتغال مهندسان و رونق بخش صنعت ساختمان فراهم خواهد شد.

کد خبر:
۹۷۰۴۲۹۰۰۲

تاریخ انتشار: جمعه ۲۹ تیر ۹۷ – ۹:۱۱ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد،به دنبال برگزاری اجلاس دو روزه هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تهران که با حضور ریاست و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار گردید، فرشید – ریاست این سازمان در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی، روند برگزاری اجلاس را خوب توصیف کرد و با اشاره به اظهارات ریاست خانه ملت در این اجلاس برای مشارکت فعال سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در احیای بافتهای فرسوده، عنوان داشت: استان یزد بعنوان مهد معماری اصیل کشور و نیز مرکز این استان بعنوان شهر میراث جهانی میتواند مشارکت فعالی در رونق بخشی ساخت و ساز و بازسازی بافتهای فرسوده و تاریخی داشته باشد و از این طریق زمینه اشتغال مهندسان و رونق بخش صنعت ساختمان فراهم خواهد شد.

مسیر رشد و اعتلای مهندسی ساختمان

مسیر رشد و اعتلای مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان  کشور، در مسیر رشد  و اعتلای مهندسی ساختمان قدم بر میدارد

وی از طرحهای نیمه تمام متعددی که در استان یزد به علت کمبود اعتبارات دولتی راکد مانده ذکر کرد و ادامه داد: در صورت تحقق فراخوان ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که سازمان نظام مهندسی ساختمان در تکمیل و توسعه اینگونه طرحها مشارکت نماید، این سازمان آمادگی دارد با همکاری استانداری و سازمان برنامه و بودجه وارد این عرصه گردد.

فرشید، حل مشکل دو نقشه ای بودن اکثر ساختمانها را که مورد نظر وزیر راه و شهرسازی در این اجلاس بود، خیلی مهم خواند و افزود: این موضوع در استان یزد بارها از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان پیگیری شده و امیدوار هستیم با مساعدت هیئت ۴ نفره استان به نتیجه برسد.
در این مصاحبه، وی، با استقبال از دیدگاه رجبی – ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر این که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سرمایه ملی است، گفت: هیئت مدیره دوره هفتم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد تلاش بی وقفه ای را در جهت ارتقا جایگاه مهندسان و تعامل با دیگر دستگاههای مربوطه بکار گرفته و ارائه بسته حمایتی برای ساختمانهای گروه “د” از جمله این موارد بوده است.

مسیر رشد و اعتلای مهندسی ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، برگزاری گرهمایی های ملی نظارت کارگاهی در یزد را که در سخنرانی جواهری – نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بیست و یکمین اجلاس هیئت عمومی سازمان در تهران مورد اشاره قرار گرفت، از مهم ترین راهبردهای خط مشی سازمان توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: تقدیر ریاست و دبیر اجرایی شورای مرکزی از پیشگام شدن استان یزد برای اجرای طرح نظارت مقیم برای ما مایه مباهات است و امیدوار هستیم این طرح در سراسر کشور با جدیت پیگیری گردد.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازي

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی گروه ایهام بغض

در این ساعت برای شما کاربران گرامی ♫ دانلود آهنگ بغض اولین اثر زیبا و شنیدنی گروه ایهام (مازیار لشنی و زانیار خسروی) به همراه تکست و بهترین کیفیت را آماده کرده ایم ♫

شعر : علی صفری | ملودی و تنظیم قطعه : زانیار خسروی | میکس و مستر : سیروان خسروی

Download Old Music BY : Ehaam | Boghz With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ بغض گروه ایهام

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بی تو جای خالی ات، اِنکـار می خواهد فقط●♪♫
زندگی، لبخندِ معنادار می خواهد فقط!●♪♫
چشم ها به اتفاقِ تازه عادت می کند●♪♫
سَر اگر عاشق شود، دیـــوار می خواهد فقط!●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعـر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهــد فقط●♪♫

شعر : علی صفری
چشم های خیسم، امشب آبروداری کنید●♪♫
مرد جای گریه اش، سیگار می خواهد فقط●♪♫●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعـــر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهد فقط●♪♫
چشم های خیسم، امشب آبروداری کنید●♪♫

ملودی و تنظیم قطعه : زانیار خسروی
مرد جای گریه اش، سیگار می خواهد فقــط … سیگار می خواهـــد فقــط…●♪♫


حقِّ من بودی، ولی حالا به ناحـق نیستی●♪♫
حرف حقّ هرجور باشد، دار می خواهد فقط●♪♫
نیستی… حتی برای لحظه ایی، یادم کنی●♪♫
انتظارِ دیدنت، تکــرار می خواهد فقط●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعر نباشی بهتر است…●♪♫

میکس و مستر : سیروان خسروی
بغض وقتی گریه شد، خودکار می خواهـد فقط●♪♫
چشم های خیســم، امشب آبروداری کنیــد●♪♫
مرد جای گریه اش، سیگــار می خواهــد فقط●♪♫
بغض وقتی می رسد، شاعر نباشی بهتر است…●♪♫
بغض وقتی گریه شد، خودکـــار می خواهد فقط●♪♫
چشم هــای خیسم، امشب آبروداری کنیــد●♪♫
مرد جای گریــــه اش…. آآآآآه آآآآآآه…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ گروه ایهام بغض

دانلود آهنگ گروه ایهام بغض

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی به فکر سالم باش

و اینک سوپرایز ویژه رسانه موزیکفا ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبا و عالی به فکر سالم باش با صدای رضا یزدانی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : محمدرضا تارانی | ملودی : رضا یزدانی | تنظیم قطعه : آرش زمانیان

Download New Music BY : Reza Yazdani | Be Fekre Saalam Bash With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ به فکر سالم باش رضا یزدانی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

به یادِ احساسم، وجود زخمیمو ببَر به دریای دلت که بارونه●♪♫

توو این هوایی، که بی تو برفی شد●♪♫

شومینه شو با نورِ تنم زمستونه●♪♫

هنوز توو اوجِ جهنم دنیا، گلوی بی فریاد صدامو پُر کرده●♪♫

شبای بی خوابی…●♪♫

صُبای تکراری…●♪♫

تمام تقویما، پُر از درده●♪♫

شعر : محمدرضا تارانی

زمانِ مرگم رو بگو به پاییزی، که با چشمای تو همدسته●♪♫

بیا به رؤیایی، به سمت پایانی، که کوله بارشو به عشقِ تو بسته●♪♫

قسم به خورشیدی، که بی تو شبگرده●♪♫

تنفسِ مرگم، دوباره نزدیکه…●♪♫

خیالِ سرگردون●♪♫

سوالِ بی پاسخ… جهانِ من بی تو، مهیب و تاریکه●♪♫

شبیه گلدونی، میون مردابم●♪♫

بیا که پژمرده ام، به فکرِ حالم باش…●♪♫

یه جسمِ بی روحم…●♪♫

یه روحِ دل مُرده…●♪♫

ملودی : رضا یزدانی

چهلمم که رفت، به فکرِ سالَم باش●♪♫

کنایه و ایهام شکایت و اِنکار●♪♫

چه زهر شیرینی، نگاهِ تو داره!●♪♫

ترانه و آواز به سبکِ پر تکرار…●♪♫

عجب پرستویی صدایِ تو داره!●♪♫

بهار و پاییز و به وقت شهریور، به غیرِ ما دو تا کسی نفهمیده●♪♫

هوای ایمانم به قلبِ من برگرد، که این دلِ عاشق هواشو بخشیــــده●♪♫

چراغِ احساســـم، کنارِ هر گریه نفس کشید و با گلایه روشن شد●♪♫

خرابم از وفتی که عادتِ رفتن، برای عشقِ تو دلیلِ موندن شد…●♪♫

تنظیم قطعه : آرش زمانیان

سکوت بی وقفه، پناهِ هر بغضه●♪♫

عذابه وقتی که سکوت می بارم●♪♫

نهایت غصه ام، پیام بی قصه ام، عجب و بی تابم! عجیب و بیمـــــارم!●♪♫

شبیه گلدونی، میون مردابم●♪♫

بیا که پژمرده ام، به فکرِ حالم باش…●♪♫

یه جسمِ بی روحم…●♪♫

یه روحِ دل مُرده…●♪♫

چهلمم که رفت، به فکرِ سالَم باش●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

دانلود آهنگ رضا یزدانی به فکر سالم باش

 • تاریخ : ۲۹ام تیر ۱۳۹۷


برگزاری سمینار آموزشی باحضور مدیران مالی استانها


عبدالله امرالهی

«عبدالله امرالهی» خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد آن چه در سمینار آموزشی اظهارنامه مالیاتی گذشت، بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی استانها موظف هستند تا پایان تیر هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را به امور مالیاتی تحویل دهند. بهمین علت نشستی توجیهی برای مدیران امور مالی سازمان ‌های استان‌ ها در شورای مرکزی برگزار گردید .

کد خبر:
۹۷۰۴۲۷۰۱۳

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ – ۷:۲۹ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری آقای مهندس _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،«عبدالله امرالهی» خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد آن چه در سمینار آموزشی اظهارنامه مالیاتی گذشت، بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی استانها موظف هستند تا پایان تیر هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را به امور مالیاتی تحویل دهند. بهمین علت نشستی توجیهی برای مدیران امور مالی سازمان ‌های استان‌ ها در شورای مرکزی برگزار گردید .

برگزاری سمینار آموزشی باحضور مدیران مالی استانها

برگزاری سمینار آموزشی باحضور مدیران مالی استانها

برگزاری سمینار آموزشی باحضور مدیران  مالی استانها

برگزار کننده این نشست کمیته مالی و معاملاتی شورای مرکزی است .
خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در این نشست ۳ دستور کار اصلی داشتیم. ابتدا توضیحاتی در باره تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه گردیده و سپس در باره عملکرد اشخاص حقوقی( سازمان نظام مهندسی استان ‌ها جزو اشخاص حقوقی محسوب می گردند) صحبت شد. هم چنین در مورد مالیات بر ارزش افزوده که از مشکلات روز سازمان استان ‌ها است؛ تبادل نظرداشتیم. بند سوم این نشست نیز تشریح مواردی بود که به ثبت معاملات فصلی ارتباط پیدا می ‌کند.
امر اللهی با اشاره به مشارکت پررنگ مدیران مالی استان‌ ها در این سمینار یک‌ روزه افزود: در این نشست ۳۰ نفر از همکاران‌ که در امور مالی استان ‌ها مشغول بکار هستند؛ حضور داشتند که مشارکتی حداکثری است وخوشبختانه بدقت در مورد پروسه تکمیل اظهارنامه مالیاتی صحبت شد و همه موارد در مورد پر کردن این اظهارنامه به عزیزان آموزش داده شد. در واقع به اصطلاح از صفر تا صد این اظهارنامه برای حضار تشریح شد.
وی تصریح کرد: از بخش نامه‌های جدید در باره اظهار نامه‌های برداشتهای متفاوتی می‌ شود که ممکن است عزیزانی را که در امور مالی استان‌ها مشغول بفعالیت هستند را دچار سردرگمی کند. این مورد نیز در نشست امروز پیگیری و برای حضار بصورت کامل توضیح داده شد.
وی اظهار داشت: هم چنین در این نشست در باره درآمدهای سازمان توضیحاتی ارائه شد. برای مثال برخی از دوستان نمی ‌دانستند کدام درآمدها از کدام ردیف است یا این که درآمدهای معاف از مالیات، شناسنامه فنی و ملکی و حق عضویت ‌ها باید در چه ردیف ‌هایی نوشته شوند که در باره همه این موارد برای حاضران در نشست بصورت کامل و تفصیلی توضیح داده شد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی افزود: در این سمینار مدت زمانی در اختیار دوستان قرار گرفت تا پرسش های خود را از کارشناسان بپرسند تا موردی برای ابهام باقی نماند.
وی در خاتمه گفت:  ما تنها تا سی ‌و یکم تیر برای پر کردن اظهار نامه‌های مالیاتی وقت داشتیم و ناچار بودیم با وجود این که اجلاس بیست ‌و یکم را به تازگی پشت سرگذاشتیم این سمینار را به سرعت برگزار کنیم. ما حتی به دوستان در امور مالیاتی استان‌ ها اعلام کرده بودیم اظهارنامه‌های مالیاتی را نفرستند و دست نگه دارند تا این سمینار برگزار گردیده و به پرسش ها، جواب داده شود و ابهامات برطرف گردد. خوشبختانه در نظرسنجی که از شرکت کنندگان بعمل آمد ؛ شاهد میزان بالای رضایتمندی  بودیم و همه میهمانان علیرغم فشردگی که این سمینار آموزشی داشت از برگزاری آن ابراز خرسندی کردند. در سال‌ های گذشته مشکلات عدیده‌ای در باره پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی داشتیم ولی سال جاری با برگزاری این سیمنار و همراهی و مشارکت دوستان در امور مالی استان ‌ها دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی معماري(اجرا)